↑ Terug naar Soorten Hoofdpijn

Migraine

Wie regelmatig last heeft van migraineaanvallen, weet hoe pijnlijk en onwaar dergelijke uitspraken zijn. Migraine is niet zomaar een hoofdpijntje, het is een chronische hersenziekte. Migraine komt in aanvallen en hoofdpijn is slechts één van de symptomen.
Naast de hoofdpijn, die hevig is, komt vaak ook misselijkheid en braken voor. Migraine heeft een grote impact op de levens van patiënten en hun naasten. De ziekte staat niet voor niets in de top 10 van meest invaliderende ziekten ter wereld.

OORZAAK MIGRAINE

Over de exacte oorzaak van migraine is nog maar weinig bekend. Een migraineaanval ontstaat door een ontregeling in de hersenstam. Deze ontregeling, ofwel ‘kortsluiting’, ontstaat door prikkels. De prikkeldrempel kan tijdelijk verlaagd zijn, bijvoorbeeld door de menstruatie of extreme vermoeidheid en daardoor soms wel en soms niet leiden tot een aanval. Mensen met een continue lage prikkeldrempel, en vaak erfelijke aanleg, kunnen herhaaldelijk migraineaanvallen krijgen.

Iemand die een migraineaanval heeft…
kan enkele uren tot enkele dagen compleet uitgeschakeld zijn.

“Migraine is toch gewoon hoofdpijn?
Daar heeft toch iedereen wel eens last van?”

KENMERKEN MIGRAINE

Migraine heeft verschillende kenmerken:
chronische hersenziekte die in aanvallen voorkomt
de aanvallen hebben een duidelijk begin en einde
de hoofdpijn is heftig bonzend of kloppend
de pijn zit meestal aan één kant van het hoofd
misselijkheid / braken
overgevoeligheid voor licht en geluid, vaak ook voor geuren
elke inspanning is onmogelijk en verergert de pijn
duur: 4 uur tot 3 dagen per (onbehandelde) aanval
Welke bijverschijnselen zijn er? 15% van de migrainepatiënten heeft last van een aura voor of tijdens een migraineaanval. Een aura kenmerkt zich door:

Gezichtsvelduitval
Tintelingen aan één kant van het lichaam
Krachtverlies
Zien van lichtflitsen, vlekken of sterretjes
Spraakstoornissen
Duur: 10-60 minuten
Bij een deel van de mensen kondigt de migraineaanval zich ruim van te voren aan. Het is belangrijk om deze voortekenen tijdens de ‘waarschuwingsfase’ te herkennen om tijdig actie te ondernemen. De voortekenen verschillen per persoon, maar hebben per persoon wel een vast patroon. Voortekenen manifesteren zich enkele uren tot soms enkele dagen voordat de hoofdpijn begint.

BEHANDELING MIGRAINE

Volgens de huisartsenstandaard moet migraine stapsgewijs aangepakt worden, waarbij eerst wordt geprobeerd of pijnstillers of NSAID’s, eventueel in combinatie met een middel tegen de misselijkheid, voldoende effect hebben. De huisartsenstandaard stelt ook dat de behandeling van migraine is afgestemd op wat de patiënt zelf al aan medicatie heeft geprobeerd en op de ernst van de aanvallen. Veel migrainepatiënten zullen voor ze naar de huisarts gaan zelf al verschillende pijnstillers hebben geprobeerd. Als dit niet heeft geholpen, of wanneer de migraineklachten zeer ernstig zijn, mag u direct gerichte anti-migrainemedicatie (triptanen) verwachten.

Fysiotherapie bij hoofdpijn

Behandeling door een gespecialiseerde hoofdpijn fysiotherapeut zou mogelijk preventief tegen een aanval kunnen werken. Helemaal genezen van migraine kunt u niet. De fysiotherapeut kan de betrokkenheid van de nek verminderen en mogelijk de klachten verminderen.

Aanvalsmedicatie: triptanen

Triptanen gebruikt u aan het begin van een migraineaanval. Er zijn zeven soorten triptanen: sumatriptan, zolmitriptan, naratriptan, rizatriptan, almotriptan, eletriptan en frovatriptan. De werking verschilt minimaal, maar toch reageert iedereen anders. Als de een niet goed werkt, vraag dan om een andere. Laat u niet ontmoedigen door een teleurstellend resultaat van een medicijn. Triptanen kunnen in verschillende vormen worden toegediend. Smelttabletten zijn soms makkelijker omdat ze zonder water ingenomen worden. Voor mensen die misselijk zijn of moeten braken zijn er neussprays, zetpillen en injecties. Zo kan het medicijn toch worden opgenomen.

N.B. Triptanen verlichten de migraineaanval aanzienlijk, maar hebben ook bijwerkingen : misselijkheid, braken, moeheid, duizeligheid en een drukkend gevoel op de borst. Triptanen kunnen ook de werking van andere medicijnen beïnvloeden. Bij hart- en vaatziekten mag u geen triptanen gebruiken. Gebruik triptanen niet vaker dan 10 keer per maand. Veelvuldig gebruik kan de frequentie van de aanvallen verhogen. Als u het toch vaker nodig heeft, overleg dan met uw arts en overweeg andere medicijnen of maatregelen.

Preventieve medicatie

Een preventieve behandeling met medicijnen kan wenselijk zijn. Bijvoorbeeld als u gedurende langere tijd minimaal twee aanvallen per maand heeft die niet goed bestreden kunnen worden, als de aanvallen erg lang duren of wanneer ze zeer hevig zijn. Ook patiënten met hartproblemen kunnen in aanmerking komen voor preventieve therapie, omdat zij in bepaalde gevallen geen triptanen mogen gebruiken. Een preventief middel wordt ook wel een onderhoudsmiddel of een profylacticum genoemd (profylaxe = preventie). De meeste van deze profylactica zijn middelen tegen andere kwalen, zoals een te hoge bloeddruk of epilepsie, die daarnaast een gunstige werking op de migraine blijken te hebben. Vaak is die gunstige werking op migraine per toeval ontdekt, en door later onderzoek bewezen te helpen.
Therapieën en alternatieve geneeskunde