↑ Terug naar Soorten Hoofdpijn

Spanningshoofdpijn

KENMERKEN SPANNINGSHOOFDPIJN

Spanningshoofdpijn is een verzamelnaam voor een aantal vormen van hoofdpijn. Spanningshoofdpijn komt meer voor bij vrouwen dan bij mannen en misschien spelen hormonale factoren een rol, als ook het verschil in lichaamsbouw en lichaamshouding. Een psychische oorzaak voor spanningshoofdpijn is nog nooit aangetoond. De kenmerken van spanningshoofdpijn zijn niet voor iedere patiënt hetzelfde, maar er zijn wel overeenkomsten.
De hoofdpijn voldoet aan minstens twee van de volgende kenmerken:
Pijn aan weerszijden van het hoofd.
Drukkende/klemmende pijn, bandgevoel om het hoofd.
Lichte tot matig intense pijn.
De pijn wordt niet erger bij lichamelijke inspanning.
Verder kunnen de volgende kenmerken optreden:

De pijn straalt vanuit de nek naar het hoofd.
Schouders zijn stijf en pijnlijk.
Misselijkheid, zonder braken.
Lichte gevoeligheid voor harde geluiden of fel licht.
Depressiviteit, met name bij chronische spanningshoofdpijn.
Duur van de hoofdpijn:
Episodische spanningshoofdpijn: max. 15 dagen hoofdpijn per maand.
Chronische spanningshoofdpijn: meer dan 15 dagen per maand, in de helft van het aantal gevallen heeft men dagelijks hoofdpijn.
Spanningshoofdpijn komt meer voor bij vrouwen dan bij mannen en misschien spelen hormonale factoren een rol…

OORZAAK SPANNINGSHOOFDPIJN

De oorzaak van spanningshoofdpijn is niet bekend. Er bestaan veel, nog niet bewezen theorieën. Een van die theorieën stelt dat deze hoofdpijn veroorzaakt wordt door een combinatie van pijn vanuit de nek en de aangezichtsspieren met een verlaagde pijndrempel in de hersenen. Vaak spelen er andere factoren mee. Voorbeelden van deze uitlokkende factoren zijn:

Stress en spanning
Lichamelijke inspanning
Geestelijke inspanning
Vermoeidheid
Ooginspanning
Verkeerde houding
Overbelasting van de kauwspieren
Hormonale schommelingen
Voeding
Andere factoren
Bij aanhoudende hoofdpijn is het verstandig te onderzoeken of de hoofdpijn een symptoom is van een onderliggende aandoening zoals bloedarmoede, chronische verkoudheid, neusbijholte-ontsteking, gebitsaandoeningen of allergie. Deze aandoeningen zijn vrij gemakkelijk op te sporen en meestal goed te behandelen.

BEHANDELING SPANNINGSHOOFDPIJN

Er zijn behandelingen met en zonder medicatie

Voorbeelden van behandelingsvormen zonder medicatie zijn:

Fysiotherapie en oefentherapie door een gespecialiceerde hoofdpijn fysiotherapeut
Psychosomatische fysiotherapie.
Psychotherapie.

Behandeling van spanningshoofdpijn met medicatie

Behandeling met medicatie komt bij spanningshoofdpijn vaak op de laatste plaats. Het effect is vaak gering en het levert meestal minder op dan het volgen van een therapie of aanpassing van levensstijl.

Er zijn twee soorten medicijnen voor de behandeling van spanningshoofdpijn:

Medicatie om hoofdpijn te behandelen

Eerste keusmiddelen zijn de reguliere pijnstillers die zonder recept verkrijgbaar zijn bij de drogist, zoals paracetamol, aspirine, ibuprofen enz. Het is echter wel belangrijk dat u realiseert dat teveel medicatie gebruik kan leiden tot een medicatie overgebruik hoofdpijn. Medicatie overgebruik hoofdpijn ontstaat door het langdurig gebruik, meer dan 3 maanden, van pijnstillers. Niet de hoeveelheid pijnstillers per dag is maatgevend, maar de regelmaat van het slikken. Een stelregel voor veilig medicatiegebruik is: twee dagen medicijnen, zeven dagen helemaal niets.
Medicatie om hoofdpijn te voorkomen

De middelen die spanningshoofdpijn kunnen helpen voorkomen of verminderen, zijn niet specifiek voor dit doel ontwikkeld. Bij toeval is de werking op spanningshoofdpijn ontdekt. Omdat deze middelen voor andere doeleinden zijn ontwikkeld is het belangrijk de balans tussen werking en bijwerking goed in de gaten te houden. Het meest gangbare middel is amitriptyline. Oorspronkelijk werd dit middel in hoge dosering gebruikt bij depressies. Amitriptyline is een middel dat in het algemeen tegen pijn werkt en er voor zorgt dat de pijn beter kan worden verdragen. Het middel kan de frequentie en intensiteit van de hoofdpijn doen afnemen.

Amitriptyline wordt pas voorgeschreven wanneer er sprake is van veel hoofdpijndagen per maand en als medicatie afhankelijke hoofdpijn is uitgesloten. Wanneer u medicatie afhankelijke hoofdpijn heeft, werkt het middel vaak minder goed en moet u eerst stoppen met de pijnstillers.

WAT KUNT U ZELF DOEN TEGEN SPANNINGSHOOFDPIJN

Een goed hulpmiddel om de diagnose te stellen is het bijhouden van een hoofdpijndagboek. Hierin houdt u de ernst en frequentie bij van de hoofdpijn en van eventueel andere bijkomende verschijnselen. Daarnaast houdt u dagelijks bij met welke uitlokkende factoren u in aanraking bent gekomen, of u medicijnen heeft gebruikt en wat het effect daarvan was. Ook hormonale veranderingen zoals menstruatie kunt u noteren.

Het regelmatig hebben van pijn heeft invloed op het dagelijks leven. In welke mate is veelal afhankelijk van de frequentie en intensiteit van de hoofdpijn. Sommige mensen hebben eenmaal per week hoofdpijn en kunnen dit goed beheersen met ontspanningsoefeningen of pijnstillers. Anderen hebben dagelijks hoofdpijn en zijn snel uitgeput. Vooral mensen die lijden aan chronische spanningshoofdpijn hebben vaak geen energie om naast hun dagelijkse werkzaamheden nog leuke dingen te doen, zoals sporten.
Sommige mensen denken dat spanningshoofdpijn en sporten niet samengaan. Sport kan echter juist een positieve invloed hebben op hoofdpijn. Patiënten met chronische spanningshoofdpijn zijn door hun hoofdpijn en vermoeidheid nogal eens kribbig, lusteloos of soms zelfs depressief. Voor de omgeving is dat niet altijd even makkelijk, zeker niet als de patiënt daardoor vaak leuke activiteiten moet afzeggen.

Het is belangrijk dat zowel de hoofdpijnpatiënt als zijn directe omgeving
de aandoening accepteren. Openheid over spanningshoofdpijn is daarom erg belangrijk.